MANYLION
  • Lleoliad: St Clears, Carmarthenshire, SA33 4BT
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,261 - £24,423
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 19 Mai, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Griffith Jones

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Griffith Jones

Ysgol Griffith Jones
Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 3 i ddechrau cyn gynted â phosib neu 1af o Fedi 2022

30 awr yr wythnos - amser tymor yn unig

Pro Rata yw cyfran y cyflog llawn amser a ddyfynnir os ydych yn gweithio yn ystod y Tymor/Rhan Amser.

Telir lwfans o 4% i gydnabod gweithio yn ystod y Tymor.

Mae Pennaeth a Llywodraethwyr Ysgol Griffith Jones yn dymuno penodi dau cynorthwyydd ymroddgar a phrofiadol. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn frwdfrydig iawn, yn greadigol, yn barod i weithio'n galed, ac yn meddu ar y sgiliau rhyngbersonol sydd eu hangen i ychwanegu at dîm addysgu ymroddedig a chydwybodol yr ysgol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Emyr Davies (Pennaeth) - 01994 230589 - admin@griffithjones.ysgolccc.cymru

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.