MANYLION
  • Lleoliad: Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DD
  • Testun: Dirprwy Bennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £55,610 - £61,467
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Dirprwy Pennaeth - Ysgol Gymraeg y Ffwrnes

Dirprwy Pennaeth - Ysgol Gymraeg y Ffwrnes

Ysgol Gymunedol Ffwrnes
Mae Pennaeth a Llywodraethwyr yr ysgol lwyddiannus, hapus a chefnogol hon am benodi Dirprwy Bennaeth rhagorol ac ysbrydoledig sy'n meddu ar sgiliau rheoli a rhyngbersonol gwych, i ymuno â rhan o'n tîm ysgol cyffrous wrth i ni gael adeilad newydd ac arloesol, a wynebu cyfnod o newid yn hanes addysg ac ADY yng Nghymru.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhywun sydd:

• Yn angerddol am Addysg

• Yn gallu dangos hanes o gynhyrchu a chynnal gwelliant fel arweinydd canol neu uwch, yn ddelfrydol (er nid o reidrwydd) mewn ysgol arbennig

• Yn meddu ar y sgiliau rhyngbersonol a threfnu angenrheidiol i ysgogi a chymell datblygiadau gan ddefnyddio sgiliau tîm mawr o staff

• Yn meddu ar y personoliaeth, y cymhelliant a'r brwdfrydedd i gefnogi'r Pennaeth a'r Llywodraethwyr wrth arwain a rheoli'r ysgol

• Yn ymrwymo'n llawn i'n hysgol, ei staff a'i chymuned ehangach

• Yn unigolyn arloesol a gwybodus sy'n gallu adeiladu ar weledigaeth yr ysgol ar gyfer Cwricwlwm newydd i Gymru

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Steffan Jones - 01554 758589 - admin@furnace.ysgolccc.cymru

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.