MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,287 - £29,114
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 18 Mai, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

GORUCHWYLYDD SGILIAU YMARFEROL – GWAITH SAER / ASIEDYDD

GORUCHWYLYDD SGILIAU YMARFEROL – GWAITH SAER / ASIEDYDD

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i - https://www.gllm.ac.uk/jobs

Gweler y swydd ddisgrifiad / Manyleb Person ynghlwm

Pwrpas y Swydd:

O dan arweiniad a chyfarwyddyd cyffredinol y staff darlithio bydd y Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol yn cyflwyno sesiynau ymarferol i grwpiau o ddysgwyr o fewn amgylchedd gweithdy ymarferol a bydd yn rhoi cymorth i ddarlithwyr trwy olrhain ac asesu cynnydd dysgwyr, gan roi arweiniad a chymorth lle bo angen.

Yn nodweddiadol, bydd y Goruchwyliwr Sgiliau Ymarferol yn cael ei amserlennu am hyd at 1000 o oriau ym mhob blwyddyn academaidd ar gyfer cyswllt uniongyrchol â dysgwyr a chydag isafswm o 500 awr y flwyddyn o oruchwyliaeth dosbarth mewn lleoliad gweithdy ymarferol.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys peiriannu pren felly mae'n hanfodol bod gan yr ymgeisydd brofiad diweddar o ddefnyddio peiriannau pren.


JOB REQUIREMENTS
https://www.gllm.ac.uk/jobs

Gweler y swydd ddisgrifiad / Manyleb Person ynghlwm