MANYLION
  • Lleoliad: Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1NB
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 15 Mai, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes  - Ysgol Parc Waundew

Athro / Athrawes - Ysgol Parc Waundew

Richmond Park Primary School
Mae Pennaeth a Llywodraethwyr yr ysgol lwyddiannus hon yn dymuno penodi athro / athrawes arbennig. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn frwdfrydig iawn, yn greadigol, yn barod i weithio'n galed, gan feddu ar y sgiliau rhyngbersonol sydd eu hangen i ychwanegu at y tîm addysgu ymroddedig a chydwybodol hwn.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ymarferydd addysgu rhagorol sy’n cynnal disgwyliadau uchel o'r hyn y gall pob disgybl gyflawni.

Dyddiad cau: Canol dydd ar 12 05 22
Rhestr fer: 13 05 22
Cyfweliadau: 20 05 22

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Helen Luff (Prifathro) - 01267 235 00 - admin@richmond.ysgolccc.cymru

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.