MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: Graddfa 2 Pwynt 1 i Bwynt 2 £23,152 y flwyddyn ar gyfartaledd £12 y awr
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Glanhawr Ysgol (Ysgol Bro Hyddgen)

Cyngor Sir Powys

Cyflog: Graddfa 2 Pwynt 1 i Bwynt 2 £23,152 y flwyddyn ar gyfartaledd £12 y awr

Glanhawr Ysgol (Ysgol Bro Hyddgen)
Swydd-ddisgrifiad
Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £12.00 yr awrMae nifer o swyddi ar gael

Am y rôl:

Glanhau ardaloedd penodedig yn yr ysgol yn unol â safonau'r ysgol/ yr awdurdod. Mae'r gwaith yn cael ei wneud dan gyfarwyddyd y gofalwr / goruchwyliwr glanhau.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â'r Ysgol.

Mae nifer o swyddi ar gael

15 awr, 10 awr, 7.5 awr, 5 awr