MANYLION
  • Lleoliad: Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6HF
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Arlwyo (Term Ysgol Yn Unig)

Cyngor Sir Fynwy
Rydym yn chwilio am berson i lenwi’r rôl fel Cynorthwyydd Arlwyo yn Llantilio Pertholey. Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi, gweini, clirio, golchi a glanhau.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn chwaraewr tîm, ac yn meddu ar y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff ar bob lefel.

Bydd angen cymhwyster Hylendid Bwyd CIEH Lefel 2 ond nid yw hyn hanfodol gan y bydd hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus.

JOB REQUIREMENTS
Gweler atodiad