MANYLION
  • Lleoliad: Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LR
  • Testun: Glanhawr
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Cyngor Sir Fynwy
Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud tasgau glanhau megis golchi lloriau a waliau, ysgubo, defnyddio peiriant sugno llwch, tynnu llwch a gwagu biniau sbwriel
JOB REQUIREMENTS
Sut fyddwn yn gwybod os mai chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon? Fel yr ymgeisydd llwyddiannus, byddwch wedi arddangos y canlynol:-

• Profiad blaenorol o lanhau/hylendid.

• Y gallu i gyfathrebu'n effeithlon ac effeithiol.

• Hyblygrwydd a'r gallu i addasu er mwyn gweithio dan bwysau a chyflawni'r safonau gofynnol.

• Y gallu i weithio fel rhan o dîm.

• Y gallu i sicrhau eich diogelwch eich hunan a phobl eraill bob amser.

• Parodrwydd i ddilyn holl weithdrefnau a pholisïau Uned Cyfleusterau Sir Fynwy a'u defnyddio'n briodol.

• Parodrwydd i ddilyn a rhoi gweithdrefnau iechyd a diogelwch ar waith i gydymffurfio gyda deddfwriaeth.

• Parodrwydd i gydymffurfio gyda pholisi Cyfle Cyfartal y Cyngor yn cynnwys dilyn hyfforddiant priodol ar ymwybyddiaeth cydraddoldeb.

• Parodrwydd i ddilyn unrhyw hyfforddiant sy'n briodol i'r swydd fel a phryd sydd angen

• Y Gymraeg yn Ddymunol
Gall fod angen i chi ddysgu neu wella eich sgiliau presennol drwy fynychu hyfforddiant Cymraeg i staff a gyllidir gan y Cyngor. Gweithredir hyn os yw’r angen yn codi am sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd.

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach am y rôl hon, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:
Jan Baldwin Ffôn: 01633 644109
Anthony Berrington: 07970 496139