MANYLION
  • Lleoliad: Nantyffyllon Primary,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £3,348 y flwyddyn
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthwyydd Goruchwylio - Nantyffyllon Enw’r Ysgol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflog: £3,348 y flwyddyn

Cynorthwyydd Goruchwylio - Nantyffyllon Enw'r Ysgol
Disgrifiad swydd
6.25 awr yr wythnos

Tymor yr Ysgol

Mewnbynnwch Cyflog

Nantyffyllon enw’r ysgol yn ceisio penodi Cynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio, rhwng 12:00 y.b. a 13:15 y.h. bob dydd, yn ystod tymor yr ysgol yn unig.

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o’r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 24 Gorffennaf 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person