MANYLION
  • Lleoliad: Place of work to be discussed,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £12,579.22 - £13,690.63 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 16 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Gweinyddol - AU, Datblygu Staff a Llais y Dysgwyr, Tymor yn unig

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £12,579.22 - £13,690.63 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Prif bwrpas y swydd hon yw cefnogi'r Rheolwr Ansawdd ar gyfer AU, Datblygu Staff a Llais y Dysgwyr a Chydlynydd Ansawdd AU y Grŵp i gynllunio, trefnu, monitro a rheoli AU, Datblygu Staff a Llais y Dysgwyr ar draws Grŵp Llandrillo Menai er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn gweithredu'n effeithiol ac effeithlon yn unol â blaenoriaethau strategol y Grŵp a bod profiadau rhagorol yn cael eu cynnig i'r dysgwyr.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/279/24

Cyflog
£12,579.22 - £13,690.63 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Lleoliad gwaith i'w drafod

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir

Patrwm gweithio
22 awr yr wythnos dros 3 diwrnod, 38 wythnos y flwyddyn (yn ystod tymhorau'r Coleg)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
16 Gorff 2024
16:33 YH