MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed Primary,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £12.00 yr awr
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Goruchwylio Llanw - Ysgol Gynradd Pencoed

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflog: £12.00 yr awr

Cynorthwyydd Goruchwylio Llanw - Ysgol Gynradd Pencoed
Disgrifiad swydd
Yn ôl yr angen

Mae Ysgol Gynradd Pencoed yn ceisio penodi Cynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio, rhwng 12:00 ac 13:00, yn ôl yr angen, yn ystod tymor yr ysgol yn unig.

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

darperir hyfforddiant.

Dyddiad Cau: 10 Gorffennaf 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person