MANYLION
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Cyflog: Pecyn
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro Dosbarth ar gyfer Lleoliad Ategol (Brynbach Base)

Cyngor Sir Powys

Cyflog: Pecyn

Athro Dosbarth ar gyfer Lleoliad Ategol (Brynbach Base)
Swydd-ddisgrifiad
Rydym yn chwilio am Athro/Athrawes CA2 sy'n ymarferydd rhagorol yn y Dosbarth ac sy'n meddu ar wybodaeth dda o'r cwricwlwm. Efallai bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud ychydig o ddysgu mewn camau allweddol eraill yn dibynnu ar gryfderau cwricwlwm.

Mae'n ofynnol i'r swydd hon gael Gwiriad DBS Manylach,

Dyddiad cau 15 Gorffennaf 2024 am 3:30pm