MANYLION
  • Lleoliad: Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HN
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2024
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Ysgol Gynradd Parc y Castell

Cyngor Sir Fynwy
Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Parc y Castell am benodi athro/athrawes ddosbarth eithriadol a llawn cymhelliant. Rydym yn chwilio am ymarferwr rhagorol sy’n ddeinamig ac arloesol i ymuno â’n hysgol lwyddiannus. Rhaid i chi fod yn barod i gymryd rhan lawn yn eich datblygiad proffesiynol eich hun ac yn barod i wneud cyfraniad sylweddol i’r ysgol.
JOB REQUIREMENTS
Gweler atodiad