MANYLION
  • Lleoliad: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Testun: Goruchwyliwr Canol dydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2025
  • Math o gyflog: Misol
  • Salary Range: £3,895.00 - £3,895.00
  • Iaith: Dwyieithog
Mewngofnodwch i ymgeisio
Goruchwyliwr Amser Cinio

Goruchwyliwr Amser Cinio

Ysgol Y Llys
Mae’r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Cymhorthydd Dysgu brwdfrydig i’r ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd/arweiniad staff addysgu i helpu disgyblion ddatblygu eu sgiliau. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.


JOB REQUIREMENTS
Gweler gwybodaeth y swydd