MANYLION
  • Lleoliad: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2025
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £30,742 - £47,340
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Dysgu Lefel 2

Cymhorthydd Dysgu Lefel 2

Ysgol Y Llys
Cymhorthydd Dysgu Lefel 2

Gwahoddir ceisiadau gan yngeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y swydd yn yr ysgol hapus a llwyddiannus uchod.

Mae’r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Cymhorthydd Dysgu brwdfrydig i’r ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd/arweiniad staff addysgu i helpu disgyblion ddatblygu eu sgiliau. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.
JOB REQUIREMENTS
Gweler pecyn gwybodaeth y swydd