MANYLION
  • Lleoliad: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Testun: Pennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £69,598 - £80,497
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Mehefin , 2024 11:59 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Pennaeth Ysgol Y Llys

Pennaeth Ysgol Y Llys

Ysgol Y Llys
Diben y swydd: Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer ysgol. Gyda chymorth y corff
llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal amgylchedd dysgu cynhyrchiol sy’n ymgysylltu â’r holl ddisgyblion ac yn foddhaol iddynt ac yn magu gwelliant parhaus yn safon yr addysg.
JOB REQUIREMENTS
Gweler Pecyn Gwybodaeth y Swydd