MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Santes Fair,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Santes Fair

Cyflog: £16,190 - £16,461 y flwyddyn

Oriau: 30 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Dros Dro (hyd at 31/12/2024)

Mae'r swydd yn cynnwys cefnogi plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion meddygol ar sail 1:1

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Santes Fair, Caergybi, Ynys Môn , LL651TR.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 7 Mehefin, 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.