MANYLION
  • Lleoliad: Anglesey,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Llyfrgellydd: Ymgysylltu Oedolion

Llyfrgellydd: Ymgysylltu Oedolion

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Oriau: 37 awr y wythnos

Cyflog: Graddfa 6, £33,945 - £37,336 y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Atodir isod y disgrifiad swydd/manyleb person fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi allu darparu'r atebion gofynnol i'r cwestiynau canlynol:
  • Ydych chi'n gyflogedig gan Gyngor Sir Ynys Mon (gan gynnwys staff wrth gefn)? Os ydych, gwnewch gais trwy Dangosfwrdd Amdanaf I. Os nad ydych yn gyflogedig, dewiswch 'Na' a pharhewch hefo'ch cais.