MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Henblas,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes  - Cyfnod Sylfaen

Athro/Athrawes - Cyfnod Sylfaen

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Henblas

Cyflog: £30,742 - £47,340 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Dros Dro (1 blwyddyn)

Dyddiad Cyfweld: 22 Mai, 2024

Dyddiad Cychwyn: Medi 2024

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Henblas, Llangristiolus, Ynys Mon, LL62 5DR

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 17 Mai, 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.