MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro\/Athrawes Gwyddoniaeth (gydag arbenigedd Cemeg) - Ysgol Y Creuddyn

Athro\/Athrawes Gwyddoniaeth (gydag arbenigedd Cemeg) - Ysgol Y Creuddyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
( This is an advertisement for a Science Teacher, (with expertise in Chemistry) at Ysgol y Creuddyn.

All candidates are required to be fluent in both Welsh and English ).

Ysgol Uwchradd Benodedig Gymraeg 11-18 oed (672 o ddisgyblion)

Gwahoddir ceisiadau gan athrawon brwd ac ymroddedig ar gyfer y swydd isod:

ATHRO/ATHRAWES GWYDDONIAETH (gydag arbenigedd Cemeg)

Cliciwch yma am becyn recriwtio

Am ffurflen gais, cysylltwch â Miss Sophie Price, Cymhorthydd Personol y Pennaeth, Ysgol y Creuddyn, i'w dychwelyd i'r ysgol. Rhif ffôn 01492 544344 swyddfa@creuddyn.conwy.sch.uk

DYDDIAD CAU : hanner dydd, dydd Mercher 22 ain o Fai 2024.

(Bwriedir cynnal y cyfweliadau 24/05/2024)

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio. Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus. Mae yn ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda y Cyngor Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon. Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur. Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.