MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

2 x Swyddog Bugeiliol Dros Dro - Ysgol Dyffryn Conwy

2 x Swyddog Bugeiliol Dros Dro - Ysgol Dyffryn Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Yn eisiau erbyn Mis Medi 2024

2 x Swyddog Bugeiliol Dros Dro

Contract dros dro hyd at 31/08/2025

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol. Rhoddir ystyriaeth i geisiadau am secondiad/ceisiadau am lai o oriau.

Dylid trefnu sgwrs gyda'r pennaeth 01492 642800 os eisiau manylion pellach.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus. Mae'n ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon

Dyddiad cau derbyn ceisiadau - Dydd Llun 20/05/2024

Dyddiad cyfweliad - Dydd Iau 06/06/2024

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio. Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English.