MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Glanhawr\/wraig - Ysgol Pencae

Glanhawr\/wraig - Ysgol Pencae

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
YSGOL PENCAE

Ffordd Craiglwyd, Penmaenmawr LL34 6YG

Pennaeth: Mr Owain Ellis

Ffôn: 01492 622219

Ebost: pennaeth@pencae.conwy.sch.uk

Yn eisiau erbyn Medi 2024

GLANHAWR/WRAIG PARHAOL

Oriau: 8 ¼ awr yr wythnos tymor ysgol + 5 diwnod hyfforddiant

+ 20 diwrnod

Cyflog: Graddfa G01 NJC pwynt 2 - 3 £4,731 - £4,810 y flwyddyn

Mae'r Llywodraethwyr yn edrych am rywun i ymuno â thîm yr ysgol sy'n weithiwr caled, yn ddibynadwy a byddai profiad o lanhau heb law yn eu cartref yn ddymunol.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Am ragor o fanylion ynglŷn â'r swydd cysylltwch â'r ysgol ar (01492) 622219

I wneud cais am y swydd hon, ewch i www.conwy.gov.uk/swyddi i lenwi cais ar lein.

Noder nid yw'r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw'n derbyn CV.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio.

Os nad ydych wedi derbyn ymateb o fewn 3 wythnos i'r dyddiad cau, rhaid i'r ymgeiswyr dybio nad ydynt wedi cael eu cynnwys yn y rhestr fer ac felly ni fyddent yn cael eu hysbysu mewn ysgrifen.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

This form is also available in English