MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun: Technoleg Gwybodaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £37,232 - £42,518
  • Iaith: Saesneg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Peiriannydd Meddalwedd

Peiriannydd Meddalwedd

Grwp Llandrillo Menai
Gweithio'n agos gydag Staff Uwch y Gwasanaethau TGCh i gyflawni'r dyletswyddau canlynol:<br><br><strong>1. </strong><br><br>a) Gwaith gosod, ffurfweddu, integreiddio, cefnogi a chynnal a chadw a chreu delweddau ar gyfer systemau cyfrifiadurol bwrdd gwaith a rhith weinyddion<br><br>b) Darparu cefnogaeth a bod yn gyfrifol am osodiadau, ffurfweddu, a chynnal a chadw cymwysiadau ar draws rhwydwaith y grŵp, a systemau arunig yn ôl y galw<br><br>c) Darparu cefnogaeth a bod yn gyfrifol am osod, ffurfweddu, cynnal a chadw systemau gweithredu a chymwysiadau arunig yn ôl y gofyn<br><br>d) Bod yn gyfrifol am ddiogelwch cyfrifiaduron personol cleientiaid o ran diogelu ffeiliau a meddalwedd gwrthfeirysau<br><br>e) Ymchwilio ac argymell datblygiadau a gwelliannau TGCh addas a allai fod yn fuddiol i'r Grŵp.<br><br>f) Darparu cefnogaeth i ddefnyddwyr Academaidd a Gweinyddol ar y cyd ag aelodau staff eraill y Gwasanaethau TGCh<br><br>g) Darparu cefnogaeth ar gyfer Dilysu Aml-ffactor<br><br>h) Gweithio gydag aelodau staff eraill y Gwasanaethau TGCh i sicrhau bod meddalwedd priodol a chaledwedd perthnasol yn cael eu gosod a'u ffurfweddu i ddiwallu anghenion meysydd Gweinyddol ac Academaidd y Grŵp<br><br>i) Cadw dogfennau am weithdrefnau, polisïau, systemau a rhestrau stoc yn gyfredol<br><br>j) Darparu hyfforddiant a chefnogaeth i staff TGCh eraill i sicrhau bod prosesau a gweithdrefnau cywir yn cael eu dilyn ar gyfer gosod delweddau ar y rhwydwaith a dyfeisiau annibynnol<br><br>k) Gosod a chynnal a chadw systemau a pholisïau trwyddedu meddalwedd<br><br>l) Cysylltu a chyfathrebu â chwmnïau ac unigolion allanol yn ôl y galw<br><br><strong>2.</strong> Darparu cefnogaeth a gweinyddu a ffurfweddu systemau arholiadau, gweinyddwyr a chleientiaid ar-lein, gan gysylltu â staff y Grŵp a Chyrff Dyfarnu yn ôl yr angen.<br><br><strong>3.</strong> Darparu cefnogaeth i systemau'r Grŵp e.e. Rhith-amgylchedd Dysgu (VLE), Cyflogres, Cyllid, Llyfrgell, Cofnodion Dysgwyr, Amserlenni, Ebost, gan gynnwys uwchraddio o ochr y cleient. Datrys problemau a chaniatáu/datrys problemau mynediad defnyddwyr ar yr holl feddalwedd a systemau a ddefnyddir gan y Grŵp.<br><br><strong>4.</strong> Mynychu'r cyrsiau a'r digwyddiadau hyfforddi sy'n angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r swydd yn effeithiol;<br><br><strong>5.</strong> Cyflawni dyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y galw.<br><br><b>Manylion Swydd</b><br><b>Cyfeirnod y Swydd</b><br>CS/247/24<br><br><b>Cyflog</b><br>&pound;37,232.57 - &pound;42,518.91 y flwyddyn. Cymorth Busnes Graddfa 8-9. Pwynt 35-40<br><br><b>Lleoliad Gwaith</b><ul><li>Llandrillo-yn-Rhos</li></ul><br><b>Hawl gwyliau</b><ul><li>28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl pum mlynedd lawn o wasanaeth di-dor (01 Medi i 31 Awst).</li><li>Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol.</li><li>Hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd / diwrnod y trefnwyd i'r safle fod ar gau bob blwyddyn, i'w pennu'n flynyddol.</li></ul><br><b>Patrwm gweithio</b><br>Parhaol<br><br>Llawn Amser<br><br>37 awr yr wythnos<br><br><b>Hawliau Pensiwn</b><br>Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol<br><br><b>Math o gytundeb</b><br>Llawn Amser Parhaol<br><br><b>Dyddiad cau</b><br>24 Mai 2024<br>12:00 YH(Ganol dydd)
JOB REQUIREMENTS
Gweler isod