MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 10 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Gynradd Llandysilio)

Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Gynradd Llandysilio)

Cyngor Sir Powys
Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Gynradd Llandysilio)
Swydd-ddisgrifiad
Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £12.00 yr awr.

Gweithio o dan gyfarwyddyd cyffredinol a gweithdrefnau penodol.

Yn atebol i'r Pennaeth neu gynrychiolydd enwebedig am lanhau ardal benodol o fewn yr ysgol i'r safon angenrheidiol gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael yn effeithlon.

Bod yn gyfrifol am agor a chau'r safle o ddydd i ddydd ynghyd a diogelwch y safle.

Bod yn gyfrifol am yr allweddi tu allan i oriau ysgol ar gyfer ymateb i argyfyngau lle mae angen mynd i'r ysgol, a threfnu agor a chau'r ysgol ar gyfer contractwyr

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS