MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 10 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Clerc Gweinyddol / Clercyddol i’r Corff Llywodraethu (Ysgol Gynradd Llandysilio)

Clerc Gweinyddol / Clercyddol i’r Corff Llywodraethu (Ysgol Gynradd Llandysilio)

Cyngor Sir Powys
Clerc Gweinyddol / Clercyddol i'r Corff Llywodraethu (Ysgol Gynradd Llandysilio)
Swydd-ddisgrifiad
Yn atebol i'r Corff Llywodraethu am roi cymorth clercyddol/gweinyddol i alluogi'r Corff Llywodraethu (y Corff) i weithredu'n effeithlon ac yn effeithiol. Gelwir y swydd yn Glerc i'r Corff Llywodraethu.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â'r Ysgol.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS