MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Gynradd Caersws)

Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Gynradd Caersws)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Gynradd Caersws)
Swydd-ddisgrifiad
Cynorthwyydd Addysgu (Generig) Lefel 2

25 awr cyfnod penodol

Dyddiad dechrau 2/9/24

Dyddiad gorffen 18/7/25

Hoffem benodi cynorthwyydd addysgu brwdfrydig yn ein dosbarth Blynyddoedd Cynnar llewyrchus.

Byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn rhywun sy'n bodloni'r meini prawf a nodir yn y disgrifydd rôl wedi'i atodi.

Dylai'r ymgeiswyr nodi'n glir yn eu cais, y cryfderau y maen nhw'n credu y bydden nhw'n eu cynnig i'r swydd Blynyddoedd Cynnar hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun y 3ydd o Fehefin.

Bydd y rhestr fer yn cael ei chreu ar ddydd Mercher y 5ed o Fehefin.

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar ddydd Iau'r 13eg o Fehefin.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS.