MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Corn Hir,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Corn Hir

Cyflog: £14,841 - £15,089 y flwyddyn

Oriau: 27.5 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Dros dro

Dyddiad Cychwyn: Medi 2024

Mae'r swydd yn cynnwys cefnogi plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol ar sail 1:1

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Corn Hir, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7JB

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Iau, 23 Mai 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.