MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau,
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Arlwyo

Cynorthwy-ydd Arlwyo

Grwp Llandrillo Menai
Cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth arlwyo effeithlon o safon uchel sy'n cynnig gwasanaeth cwsmer da ac yn cyd-fynd â gofynion rheoliadau iechyd a diogelwch a hylendid bwyd. Bydd y swydd yma yn yr adran arlwyo a lletygarwch sydd yn addysgu dysgwyr.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CMD/245/24

Cyflog
£14.25 yr awr sy'n cynnwys tâl gwyliau

Lleoliad Gwaith
  • Dolgellau

Hawl gwyliau
Bydd hawl i wyliau â thâl pro rata ym mhob blwyddyn academaidd (1 Medi i 31 Awst), sy'n cynnwys hawl pro-rata i 8 Gŵyl Banc a Gwyliau Cyhoeddus a welir fel arfer yng Nghymru a hawl pro-rata o hyd at 5 o wyliau effeithlonrwydd (sylwer y gall hyn newid yn flynyddol). Mae gwyliau blynyddol yn deillio o hawl pro rata cyfwerth ag amser llawn o 28 diwrnod sydd wedi'i gynnwys yn y gyfradd fesul awr a delir.

Patrwm gweithio
15 awr yr wythnos(Patrwm gwaith i'w gytuno yn ddibynnol ar argaeledd). Yn ystod tymor yn unig.

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau
20 Mai 2024
12:00 YH(Ganol dydd)