MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cogydd Cynorthwyol Lefel 1 (Ysgol Bro Hyddgen)

Cogydd Cynorthwyol Lefel 1 (Ysgol Bro Hyddgen)

Cyngor Sir Powys
Cogydd Cynorthwyol Lefel 1 (Ysgol Bro Hyddgen)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Cynorthwyo o ran paratoi, coginio, gweini neu gyflenwi bwyd mewn un o adeiladau Cyngor Sir Powys, trwy ddefnyddio adnoddau'n effeithiol yn unol â'r Ddeddf Diogelwch Bwyd, cydymffurfio â safonau maethol / iechyd corfforaethol yn unol â holl weithdrefnau, polisïau a deddfwriaeth perthnasol Llywodraeth Cymru. Gall hyn olygu prydau bwyd ar gyfer ysgolion, bwytai, gwasanaeth pryd ar glud, cinio bys a bawd ac ati.

Hyrwyddo'r Gwasanaeth Arlwyo trwy ddigwyddiadau hyrwyddo ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.

Amdanoch chi:
 • Gallu ymdopi â gofynion corfforol y swydd
 • Gallu ymateb i adegau prysur o ran llwyth gwaith, bodloni amserlenni a chyflenwi'r gwasanaeth angenrheidiol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Gallu gweithio fel rhan o dîm ac arwain ar adegau absenoldeb staff
 • Meddu ar agwedd hyblyg o ran amseroedd y diwrnod gwaith mewn argyfwng
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y swydd, croeso ichi gysylltu â'r Rheolwr Arlwyo Ardal, Jayne Perry 01686 611589