MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Not Supplied
 • Salary Range: Not Supplied
 • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Athro/Athrawes Dosbarth CA2 (Ysgol Pontrobert)

Athro/Athrawes Dosbarth CA2 (Ysgol Pontrobert)

Cyngor Sir Powys
Athro/Athrawes Dosbarth CA2 (Ysgol Pontrobert)
Swydd-ddisgrifiad
Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol

Welsh language skills are essential

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Cyffredinol

Mae rôl yr athro/athrawes yn ogystal â goblygiadau cytundebol a nodir yn y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon (gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud ag amser dan gyfarwyddyd a darparu egwyl rhesymol yn ystod y diwrnod ysgol), yn cynnwys y canlynol:
 • Cynllunio, paratoi a gwerthuso gwersi.
 • Meistrolaeth gadarn o'r iaith Gymraeg yn llafar ac yn ysgrifenedig.
 • Darparu tystiolaeth ysgrifenedig o gynllunio, paratoi a gwerthuso, ynghyd â chofnodion o waith a gyflawnir.
 • Dysgu yn unol ag anghenion a galluoedd addysgol disgyblion, yn unol â pholisi'r ysgol a gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol.
 • Meithrin lles cyffredinol y disgyblion a sicrhau fod y dosbarth yn cyflwyno amgylchedd hapus a chefnogol.
 • Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS.