MANYLION
  • Lleoliad: Parcyrhun CP, Villiers Rd, Ammanford, Ammanford,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Clerigol  -  Ysgol Parcyrhun

Cynorthwyydd Clerigol - Ysgol Parcyrhun

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

32 awr yr wythnos

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol hapus a llwyddiannus hon yn dymuno penodi cynorthwyydd clerigol ymroddedig a brwdfrydig. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Nia Hallam (Pennaeth) ar 01269 593398 / admin@parcyrhun.ysgolccc.cymru.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: