MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cydlynydd Gweithiwr Ieuenctid

Cydlynydd Gweithiwr Ieuenctid

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid A (Gweithiwr Cefnogi)

Parhaol

Lefel Broffesiynol J.N.C. Ystod Pwyntiau 12-15

18.75 awr yr wythnos

Mae'r Adran Addysg ac ymyrraeth gynnar yn ceisio recriwtio Gweithiwr Ieuenctid llawn cymhelliant i gefnogi Pobl Ifanc i Hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol. Mae'r swydd hon o fewn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid i weithio ochr yn ochr â'r Cydgysylltydd Gwaith Ieuenctid ar ymyriadau seiliedig ar Gyfiawnder Cymunedol a Ieuenctid

Mae'r rôl hon yn rhan allweddol o gefnogi gweithwyr achosion gyda'u hymyraethau un-i-un gyda phobl ifanc, a chefnogi pobl ifanc mewn wardiau ysbyty yn ogystal â chyflwyno gweithgareddau a sesiynau atal mewn ysgolion a chlybiau ieuenctid.

I gael sgwrs am y swydd cysylltwch ag Amy Hutchinson, Rheolwr Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal ar 01978 298739 neu amy.hutchinson@wrexham.gov.uk.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhywedd, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.