MANYLION
  • Lleoliad: Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XR
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £23,500 - £24,702
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 11 Ebrill, 2024 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Gynradd Cross Ash

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Gynradd Cross Ash

Cyngor Sir Fynwy
Rydym yn chwilio am berson i lenwi’r rôl fel Cogydd Cynorthwyol yn Cross Ash. Bydd dyletswyddau yn cynnwys helpu’r Cogydd i baratoi prydau bwyd a dirprwyo pan fydd y Cogydd yn absennol.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn chwaraewr tîm, ac yn meddu ar y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff ar bob lefel.

Bydd angen cymhwyster Hylendid Bwyd CIEH Lefel 3 ond nid yw hyn hanfodol gan y bydd hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus.

JOB REQUIREMENTS
Gweler atodiad