MANYLION
  • Lleoliad: Nantymoel Primary,
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Goruchwylio - Nantmoel Enw’r Ysgol

Cynorthwyydd Goruchwylio - Nantmoel Enw’r Ysgol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cynorthwyydd Goruchwylio - Nantmoel Enw'r Ysgol
Disgrifiad swydd
5 awr yr wythnos

 

Tymor yr Ysgol

 

Nantymoel enw’r ysgol yn ceisio penodi Cynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio,bob dydd, yn ystod tymor yr ysgol yn unig. 

 

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

 

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant. 

 

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o’r gofynion ar gyfer y swydd hon.

 

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

 

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

 
Dyddiad Cau: 5 Ebrill 2024
Dyddiad llunio rhestr fer: 08 Ebrill 2024
Dyddiad Cyfweld: 15 Ebrill 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person