MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Safle Cyn-Ysgol (Ysgol Llanelwedd)

Cynorthwyydd Safle Cyn-Ysgol (Ysgol Llanelwedd)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Safle Cyn-Ysgol (Ysgol Llanelwedd)
Swydd-ddisgrifiad
Crynodeb

Yn cynorthwyo arweinydd y safle wrth gynllunio, adolygu a chyflenwi cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ac wrth gefnogi gofal, iechyd, diogelwch, lles, cymorth emosiynol ac ymddygiadol y disgyblion.

Yn cyfrannu at ddarparu amgylchedd cynnes a chroesawgar yn y safle lle gall y plant a'r gofalwyr deimlo bod rhywun yn eu gwerthfawrogi, a chael cymorth a chefnogaeth gadarnhaol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Mae'r swydd yn cael cyfarwyddyd gan Arweinydd y Safle neu 'unigolyn cyfrifol' neu aelod arall o staff uwch, ac mae'n atebol i'r sawl hwn.