MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol David Hughes,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £80,000.00 - £85,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth

Dirprwy Bennaeth

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth : Dysgu

Ysgol : Ysgol David Hughes

Cyflog : L22-L26 (£80,497 - £88,780) y flwyddyn

Oriau : Llawn amser

Cytundeb : Parhaol

Dyddiad Cychwyn : 1af Medi, 2024

Mae'r Corff Llywodraethol yn edrych i benodi Dirprwy Bennaeth sy'n arweinydd
ysbrydoledig a phrofiadol a fydd yn cyd-arwain ysgol uchelgeisiol i'r dyfodol. Bydd yr
ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar weledigaeth ac uchelgais ac yn addysgwr rhagorol ac
angerddol.

Bydd yn medru cydweithio'n effeithiol gyda'r holl rhanddeiliaid gan osod esiampl
gadarnhaol i staff a disgyblion. Mae'n hanfodol hefyd bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn
medru cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae lles ein dysgwyr a'n staff yn greiddiol i'n ffordd o weithio a'n nod yw anelu at
ragoriaeth ym mhob agwedd.


Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a chofrestriad CGAMae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg
neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.


Ffurflenni cais i'w dychwelyd i sylw'r Darpar Bennaeth, Mrs Mari Roberts trwy
e-bost RobertsM438@hwbcymru.net neu drwy'r post i Ysgol David Hughes,
Ffordd Pentraeth, PORTHAETHWY, Ynys Môn, LL59 5SSDyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 12fed o Ebrill, 2024Am sgwrs anffurfiol a/neu drefnu ymweliad anffurfiol, cysylltwch â'r Darpar Bennaeth,
Mrs Mari Roberts: RobertsM438@hwbcymru.net