MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Glanhawr (Ysgol Y Gelli Gandryll)

Glanhawr (Ysgol Y Gelli Gandryll)

Cyngor Sir Powys
Glanhawr (Ysgol Y Gelli Gandryll)
Swydd-ddisgrifiad
Ynghylch y rôl:

Byddwch yn gyfrifol am lanhau amrywiol adeiladau Powys yn gyffredinol, gan gynnwys hwfro, mopio, glanhau dodrefn ac arwynebau gwaith.

Amdanoch chi:

Chwaraewr tîm da

Bydd angen i chi fod yn hyblyg yn eich ymagwedd at waith

Y gallu i weithio ar eich pen eich hun pan fo angen

Sgiliau cyfathrebu rhagorol

Beth fyddwch yn ei wneud:

Glanhau ysgolion ac adeiladau

Sicrhau bod y sefydliad yn ddiogel

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £12.00 yr awr.