MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Arbennig) Lefel 1(Ysgol Penmaes)

Cynorthwyydd Addysgu (Arbennig) Lefel 1(Ysgol Penmaes)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Arbennig) Lefel 1(Ysgol Penmaes)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Cynorthwyo staff addysgu ym mhroses datblygu ac addysgu disgyblion a'u helpu i ofalu am y disgyblion, eu cefnogi a'u goruchwylio.

Mae deiliad y swydd yn cael cyfarwyddyd gan yr athro dosbarth ac yn atebol i'r athro dosbarth.

m ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.