MANYLION
  • Lleoliad: St Asaph, Denbighshire, LL17 0RP
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 01 July, 2024
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £30,742 - £47,340
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Ebrill, 2024 11:59 y.b

This job application date has now expired.

Swydd Addysgu Celf 0.6

Swydd Addysgu Celf 0.6

Ysgol Glan Clwyd
Rydym yn awyddus i benodi athro/ athrawes yn y maes allweddol hwn dros gyfnod mamoaleth yn Ysgol Glan Clwyd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i addysgu Celf i’r amrediad oedran a gallu llawn yn Ysgol Glan Clwyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:
• arbenigedd ym maes Celf.
• agwedd arloesol a ffres at ddysgu.
• y gallu i ysbrydoli disgyblion a myfyrwyr.
• y gallu i gydweithio’n rhagorol fel aelod o dîm.
• Yr agwedd briodol sydd yn mynnu’r safonau uchaf

JOB REQUIREMENTS
Gweler pecyn gwybodaeth y swydd