MANYLION
  • Lleoliad: Schools,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Pennaeth Cynorthwyol - Addysgu a Dysgu - Ysgol John Bright

Pennaeth Cynorthwyol - Addysgu a Dysgu - Ysgol John Bright

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
YSGOL JOHN BRIGHT

PENNAETH CYNORTHWYOL - ADDYSGU A DYSGU

Gallu cyfathrebu yn Gymraeg: Dymunol

Am ragor o fanylion ynglŷn â'r swydd cysylltwch â Mrs Catrin Astrop, Ysgrifenyddes y Pennaeth ar 01492 864200 neu e-bost c.astrop@johnbright.uk

Gweler yr atodiadau am wybodaeth os gwelwch yn dda

This form is also available in English.