MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 14 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro gyda Chyfrifoldeb (Canolfan Arbenigol) (Ysgol Bro Tawe)

Athro gyda Chyfrifoldeb (Canolfan Arbenigol) (Ysgol Bro Tawe)

Cyngor Sir Powys
Athro gyda Chyfrifoldeb (Canolfan Arbenigol) (Ysgol Bro Tawe)
Swydd-ddisgrifiad
Mae 'r Awdurdod am b enodi , athro/athrawes gymwys i gymryd cyfrifoldeb am Ganolfan Arbenigol dros gyfnod mamolaeth .

Mae 'r ganolfan yn rhan o'r ddarpariaeth arbenigol a ddarperir gan yr Awdurdod, a gynhelir gan ysgolion prif ffrwd. Mae'r ganolfan yn darparu cymorth i ddysgwyr ag ASD a diagnosis o anawsterau cyfathrebu cymdeithasol.

Mae 'r ganolfan yn diwallu anghenion dysgwyr ag ADY sylweddol, gan ddarparu cyfnodau dwys o addysg effeithiol mewn partneriaeth ag athrawon dosbarth / pwnc y plant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn athro/athrawes ddosbarth cymwys sydd â phrofiad o weithio gyda phlant ag ASD. Byddai cymwysterau ychwanegol o weithio gyda dysgwyr ag ADY, yn fantais. Darperir rhagor o fanylion o fewn y disgrifiad swydd a'r fanyleb person.