MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Clerg / Gweinyddwr Lefel  2 (Generig) (Ysgol Bro Caereinion)

Clerg / Gweinyddwr Lefel 2 (Generig) (Ysgol Bro Caereinion)

Cyngor Sir Powys
Clerg / Gweinyddwr Lefel 2 (Generig) (Ysgol Bro Caereinion)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer y swydd hon

Am y rôl:

Darparu gwasanaeth llawn derbynnydd a chymorth clercyddol i'r ysgol. Mae'r gwaith yn cael ei lywodraethu gan brosesau/gweithdrefnau sefydledig. Mae'r gwaith yn cael ei wneud heb oruchwyliaeth agos, heblaw'r oruchwyliaeth a ddarperir drwy drefniadau, dulliau a gweithdrefnau gwaith. Daw cyfarwyddyd a goruchwyliaeth gyffredinol gan uwch aelod o staff.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS.

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £12.00 yr awr.