MANYLION
  • Lleoliad: Aberystwyth, Carmarthenshire, SY23 1AS
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Dyddiol
  • Cyflog: £141.00 - £145.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 30 Medi, 2022 10:50 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro Cymraeg, Ceredigion

Athro Cymraeg, Ceredigion

New Directions Education
Mae New Directions Addysg yn recriwtio ar gyfer Athro Cymraeg i weithio mewn Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion. Swydd dros dro yw hon gyda'r posibilrwydd o ymestyn y rôl. Byddai’r rôl hon yn gyfle gwych i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) yn ogystal ag athrawon mwy profiadol integreiddio i mewn i Adran Gymraeg gyfeillgar iawn.
Mae’r ysgol ei hun wedi’i lleoli mewn lleoliad rhagorol a chanolog sy’n golygu ei bod yn hawdd ei chyrraedd ac yn agos at yr holl amwynderau lleol.

JOB REQUIREMENTS
Mae rôl Athro Uwchradd yn rôl bellgyrhaeddol a gwerth chweil sy'n siapio dyfodol pobl ifanc.
Fel Athro Uwchradd bydd disgwyl i chi:
• Dysgu bob maes o gwricwlwm yr ysgol neu eich pwnc arbenigol
• Trefnu'r ystafell ddosbarth ac adnoddau dysgu i greu amgylchedd addysgu cadarnhaol
• Cynllunio, paratoi ac addysgu gwersi sy'n darparu ar gyfer holl ystod gallu myfyrwyr
• Ysgogi disgyblion gyda chyflwyniad brwdfrydig, llawn dychymyg
• Cynnal disgyblaeth
• Cwrdd â'r gofynion ar gyfer asesu a chofnodi datblygiad disgyblion
• Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o'r cwricwlwm, gan gefnogi cydweithwyr i gyflwyno'r maes arbenigol hwn
• Cael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau a datblygiadau yn strwythur y cwricwlwm
• Cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau ysgol a all ddigwydd ar benwythnosau neu gyda'r nos
• Cydgysylltu â chydweithwyr a gweithio'n hyblyg, yn enwedig o fewn ysgolion llai