MANYLION
  • Lleoliad: Bryngwyn Comp, Dafen Road, Dafen, Llanelli,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 10 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Arholiadau - Ysgol Bryngwyn

Goruchwyliwr Arholiadau - Ysgol Bryngwyn

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

£12.00 yr awr.

Rydym yn chwilio am Oruchwylwyr Arholiadau newydd, i ymuno â'r tîm goruchwylio presennol, ac i weithio o dan gyfarwyddyd y Swyddog Arholiadau.

Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus weinyddu a goruchwylio myfyrwyr sy'n sefyll arholiadau allanol, gan ddilyn gofynion a rheolau'r CGC.

Mae'r gwaith ar sail ad-hoc, yn bennaf yn ystod Mai a Mehefin gyda'r posibilrwydd o ychydig o ddiwrnodau ychwanegol yn ystod y flwyddyn.

I gychwyn cyn gynted â phosibl.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs Emily Jones ar 01554 784219 / emily.jones2@bryngwyn.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: