MANYLION
  • Lleoliad: Llangadog CP, Llangadog, Llandeilo, Llandeilo,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 04 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Llagadog

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Llagadog

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

30 awr yr wythnos.

Gwahoddir ceisiadau i gefnogi a gweithio gyda disgybl ar sail 1:1. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Miss Donna Parry ar 01550 777519 / ParryD20@hwbcymru.net

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: