MANYLION
  • Lleoliad: Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HD
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £25,119 - £26,873
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 05 Ebrill, 2024 5:00 y.p

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu x 2 (Lefel 3)

Cynorthwyydd Addysgu x 2 (Lefel 3)

Cyngor Sir Fynwy
Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno apwyntio person ymroddedig, gofalgar a brwdfrydig i ymuno gyda’n cymuned gyfeillgar a thîm o staff, llywodraethwyr a rhieni.

Bydd y rôl yn ddibynnol ar y disgyblion yn parhau mewn ysgol prif ffrwd
Mae Ysgol Gynradd Dewstow wedi ei lleoli yng nghalon cymuned Cil-y-coed. Rydym yn chwilio am ymarferwyr ysbrydoledig sy’n angerddol dros wneud gwahaniaeth i brofiadau bywyd plant.
Bydd gennych ddisgwyliadau uchel o ran dysgu ac ymddygiad; byddwch yn herio pob
plentyn i wneud y gorau y gallant. Gyda’ch egni a’ch ymroddiad i fynd y ‘filltir ychwanegol’ byddwch yn siapio dyfodol ein hysgol