MANYLION
  • Lleoliad: Merthyr,
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Darlithydd mewn Gosodiadau Trydanol

Darlithydd mewn Gosodiadau Trydanol

Y Coleg Merthyr Tudful
Mae'r Coleg Merthyr Tudful yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, brwdfrydig a deinamig i ymuno â'n tîm addysgu ymroddedig. Byddwch yn cael y dasg o addysgu L1 i L3 Trydanol Gosod o dan y byrddau arholi EAL a City and Guilds, profiad o'r fath yn ddymunol ynghyd ag aseswr ac o bosibl statws IQA. Byddwch hefyd yn cymryd rôl lawn a gweithredol yn natblygiad fframwaith prentisiaeth newydd a chyrsiau pwrpasol mewn technoleg gynaliadwy. Yn y bôn, bydd gennych weledigaeth ac angerdd i ragamcanu'r maes hynod boblogaidd a ffyniannus hwn o fewn yr is-adran i fodloni gofynion y diwydiant ac arloesedd yn y dyfodol mewn gosodiadau trydanol ac egni adnewyddadwy. Byddwch yn ysbrydoli ac yn mentora myfyrwyr, gan eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant trydanol.

Mae gwiriad DBS a chofrestriad CGA yn ofynion y swydd hon.

Dyddiad cau: 31/05/2024