MANYLION
  • Lleoliad: Vale of Glamorgan, Vale of Glamorgan, CF63 4RU
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu 1:1
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 12 January, 2022
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2022
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £19,312 - £20,092
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 25 Ionawr, 2022 11:58 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu- Oak Field Primary

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu- Oak Field Primary

Cyngor Bro Morgannwg
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): OPS-LSA2
Manylion am gyflog: Grade 4, PCG 5 - 7, £19,312 – £20,092 p.a. pro rata
Diwrnodau / Oriau Gwaith: 5 diwrnod / 32.5 awr
Parhaol/Dros Dro: Dros Dro tan 31.08.22

Disgrifiad:
Rydym yn awyddus i recriwtio Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu llawn amser i ymuno â’n hysgol arloesol a bywiog cyn gynted â phosibl. Gan weithio mewn ystafell ddosbarth, byddwch yn rhan o dîm ymroddedig a gofalgar sy'n barod i ddysgu a thyfu gyda'ch gilydd yn yr ystafell ddosbarth a’r tu hwnt.