MANYLION
  • Lleoliad: Vale of Glamorgan, Vale of Glamorgan, CF63 4RU
  • Testun: Rheolwr Ardal Cwricwlwm
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £20,493 - £22,183
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 25 Ionawr, 2022 11:59 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Technegydd Cwricwlwm - Pencoedtre High School

Technegydd Cwricwlwm - Pencoedtre High School

Cyngor Bro Morgannwg
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): PHS-CT3
Manylion am gyflog: Grad 5,PCG 8-12, £20,493 - £22,183 Pro Rata
Diwrnodau / Oriau Gwaith: 32.5 awr / 5 diwrnod yr wythnos
Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Disgrifiad:
Mae Ysgol Uwchradd Pencoedtre yn ceisio penodi technegydd cwricwlwm hynod frwdfrydig.
Mae'n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Uwchradd Pencoedtre wrth i ni drosglwyddo i Ysgol yr 21ain Ganrif newydd, o'r radd flaenaf, gwerth £35 miliwn. Rydym yn parhau, fel ysgol, i wneud newidiadau arloesol i barhau â'n hymgyrch i wella’r ysgol a rhoi’r cyfleoedd gorau i blant a phobl ifanc ein hysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm brwdfrydig, ymroddedig a chefnogol sy'n canolbwyntio ar atebion.

Swydd i ddechrau cyn gynted ag y bo modd