MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Penysarn,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol

Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Penysarn

Cyflog: Graddfa 3, £12.38- £13.02 yr awr

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Penysarn, Amlwch, Ynys Môn, LL69 9AZ

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 17 Mai, 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gal wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith ybydd yswydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.