MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Gwernyfed)

Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Gwernyfed)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Gwernyfed)
Swydd-ddisgrifiad
Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:

Cydymffurfio â'r Ddeddf Safonau Bwyd ar bob adeg a Pholisïau a Gweithdrefnau Gwasanaethau Arlwyo Powys gan gynnwys y polisi Hylendid a'r Polisi Golchi Dwylo. Sicrhau safon dda o arferion gwaith diogel ar bob adeg.

Cynorthwyo gyda rheoli stoc, storio, paratoi, coginio a chludo a gweini prydau bwyd ar ac oddi ar y safle, yn unol â gofynion y gwasanaeth.

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 26/05/24

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £12.00 yr awr.